Välkommen till Södertälje

Södertälje kommun är en organisation med både förvaltningar och bolag som sysselsätter nästan 6 000 personer.

 

Södertälje är en tätort i Stockholms län och centralort i Södertälje. Den 31 december, 2020 uppgick antalet Södertäljebor till 100 111 personer.

Södertälje är beläget där Mälaren är förbunden med Östersjön genom slussen i Södertälje kanal, och är sedan 2000 den största tätorten helt belägen i landskapet Södermanland.


DIGITALISERING

I Södertälje kommun tar vi ett samlat grepp om AI och digitaliseringen för att på bästa sätt använda möjligheter för att skapa nya effektiva arbetssätt.

Att digitalisera är nödvändigt för att klara vårt grunduppdrag, att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till Södertäljebor, företag och besökare, detta med god insyn och hög tillgänglighet.

Dessa dokument är utfärdade med TRUE Original -en tjänst för blockchain-säkrade originaldokument.